Náležitosti veřejných saun

07.10.2022

Podmínky zbudování sauny sloužící veřejnosti jsou ustanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb. Zakotvené jsou v ní i další náležitosti příslušenství veřejných saun. V našem článku všechny specifika vypíšeme a popíšeme.

Vyhláška pracuje s označením "prohřívárna" přímo pro saunu jako takovou.

Náležitosti veřejné sauny

Kapacita sauny:

Prostor prohřívárny na jednu osobu musí být nejméně 2 m3. Na osobu se podle kapacity prohřívárny počítá s 1 m délky lavic.

Konstrukce:

Stěny i strop prohřívárny se obkládají materiálem bez smolných ložisek. Žádné dřevo v prohřívárně nesmí být impregnováno, napuštěno nebo nalakováno, s výjimkou venkovní plochy dveří a stěn. Dveře jsou z průhledného materiálu nebo se zaskleným okénkem, s dřevěným madlem z obou stran a musí se otvírat ven, bez použití zámkové západky. U saunových dveří se nezhotovuje práh a ponechává se pod nimi volný prostor.

Lavice:

Prohřívárna musí být vybavena alespoň jedním stupněm dřevěných lavic o šířce nejméně 50 cm, přičemž nejvyšší stupeň musí být umístěn nejméně 120 cm od stropu. Jednotlivé díly plošin lavic musí být vyjímatelné o maximální hmotnosti 15 kg. Sedací plochy musí být zhotoveny z latí připevněných zespodu nebo se zapuštěnými a zakrytými hlavami šroubů. V prohřívárně nesmí být žádné kovové předměty nebo součástky, se kterými by mohla saunující se osoba přijít do styku.

Podlaha:

Podlaha musí být z dobře omyvatelných materiálů s protiskluzovou úpravou a vyspádována k podlahové vpusti. Podlahová vpusť se umísťuje mimo prostor prohřívárny - pod dveře nebo před dveře.

Kamna:

Saunové topidlo musí být zajištěno proti náhodnému dotyku saunujících se osob. Přenos nadměrného sálavého tepla do prostoru musí být omezen konstrukcí topidla nebo vhodnými kryty.

Doplňky:

V prohřívárně musí být instalován minimálně jeden teploměr s rozsahem do 130 °C, který musí být umístěn nejméně 1 m od tepelného zdroje, maximálně ve výšce 200 cm nad podlahou. Sauna musí být dostatečně osvětlena a opatřena nouzovým osvětlením. Osvětlovací tělesa musí byt umístěna tak, aby nedošlo k ohrožení saunujících se osob.

Příslušenství saun

1) Ochlazovna - Vždy musí být součástí veřejných saun. Vždy je potřeba se po saunování ochladit, ať už tak bude učiněno sprchou, kádí nebo bazénkem, anebo venkovní ochlazovnou - vzduchem, vybavenou lavicemi nebo lehátky. Vnitřní ochlazovna musí být vybavena nouzovým osvětlením.

2) Odpočívárna - Velikost odpočívárny musí činit minimálně 2 m2 na jedno místo prohřívárny. Odpočívárna musí být vybavena lehátky nebo křesly v počtu odpovídajícím kapacitě prohřívárny, s omyvatelným povrchem. Minimální teplota vzduchu v odpočívárně je 23 °C. Odpočívárna musí být vybavena nouzovým osvětlením.

Další příslušenství saun

1) Šatny - Kapacita šatny sauny musí odpovídat dvojnásobku počtu míst prohřívárny. Podlahy a stěny šaten musí být z hladkého, snadno čistitelného materiálu. Podlahy musí mít protiskluzovou úpravu a musí mít dostatečný spád směrem k odvodňovacímu systému. Mezistěny musí být ukončeny alespoň 15 cm nad podlahou, rohy a kouty obvodových stěn musí být zaoblené. U nově budovaných nebo rekonstruovaných staveb musí být i rohy a kouty mezi stěnami a podlahou zaoblené. Vybavení převlékacích šaten a převlékacích kabin musí být nenasákavé a snadno omyvatelné. Skříňky na šaty a obuv musí být z hladkého, vlhku vzdorujícího materiálu a u šaten krytých bazénů a saun musí být dobře větratelné. Minimální teplota vzduchu v šatnách je 22 °C. Šatna musí být vybavena nouzovým osvětlením.

2) Sprchy - v sauně alespoň 1 sprchu na 4 místa v prohřívárně. V případě malého zařízení do počtu nejvýše 6 návštěvníků je možno zřídit sprchy společné. Stěny prostoru pro sprchování musí být opatřeny snadno omyvatelným povrchem do výše minimálně 2 m. Stropy a stěny ve sprchách musí být nad omyvatelnou částí omítnuty omítkou s protiplísňovým přípravkem.

3) Záchody - V případě malého zařízení do počtu nejvýše 6 návštěvníků je možno zřídit záchody společné. Záchody nemusí být vybaveny nouzovým osvětlením.

4) Chodby - Minimální teplota vzduchu na chodbách je 18 °C. Chodby musí být vybaveny nouzovým osvětlením.

Další požadavky na prostorové řešení sauny

Pro ukládání čisticích a dezinfekčních prostředků se zřizuje úklidová místnost, větratelná, vybavená výlevkou s vodovodní baterií pro teplou a studenou vodou. Stěny musí být opatřeny snadno omyvatelným povrchem do výše minimálně 180 cm od podlahy.

V saunách s výdejem prádla musí být čisté a použité prádlo uloženo odděleně ve zvláštním prostoru. Není-li použité prádlo denně expedováno do prádelny, musí být zajištěna možnost jeho sušení v místnosti k tomuto účelu vyhrazené; lze využít i provozní prostory po skončení provozu pro návštěvníky, s výjimkou prostor prohřívárny.

Čištění a úklid sauny

Nejméně jednou denně, a to zejména po skončení provozu, se musí všechny prostory sauny umýt vodou s čisticím prostředkem a vydezinfikovat. Podlaha a lavice sauny se musí pravidelně setřít čistou vodou, nejméně dvakrát denně během provozu. Dveře, omyvatelné části stěn, šatnové skříňky a ostatní nábytek, radiátory topení apod. se dezinfikují nejméně jednou za týden. Prohřívárna se čistí, dezinfikuje a větrá zpravidla po skončení provozu a do druhého dne musí zůstat dveře otevřeny.

Voda z ochlazovacího bazénu bez recirkulace se denně po skončení provozu vypustí, stěny a dno se mechanicky vyčistí, vydezinfikují dezinfekčním přípravkem a řádně vystříkají čistou vodou.


zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-238