Regulace vytápění sauny

01.10.2022

Je sauna potřeba ovládat externí regulační jednotkou, anebo si vystačím s kamny s regulací na plášti? Každý ze způsobů ovládání sauny dosahuje jiných výsleků, i přestože jejich princip zůstává v podstatě totožný. Z mechanického hlediska se vždy jedná o totéž, a sice měření teploty okolního vzduchu teplotním čidlem, jehož výsledky jsou termostatem porovnávány s teplotou na něm nastavenou uživatelem sauny. Praktický problém však často nastává právě při sběru dat a jeho provedení.

Kamna s ovládáním na plášti (s knoflíky)

Teplotní čidlo je umístěno přímo v kamnech, nedokáže tedy s přesností reflektovat dosaženou teplotu sauny dál od kamen, u stropu sauny, či v jejím protějším rohu. V podstatě tam, kde se s největší pravděpodobností nachází uživatelé sauny. Nejvíce odlišných výsledků dosažené teploty v prostoru sauny od měřené teploty v kamnech dosahují sauny větší, anebo nepravidelného půdorysu (či nepravidelného tvaru obecně, značné zásahy do rovnoměrnosti vytápění také tvoří šikmé stropy). Výsledkem pro uživatele sauny bývá nižší dosažitelná teplota v sauně, než kterou si na kamnech nastavili, a tudíž se záhy dostavuje pocit zklamání z nenaplněných předpokladů. Obecně a nadneseně řečeno, čeští uživatelé jsou zvyklí na vyšší teploty saunování. Na teploty, které není lehké s kamny s ovládáním na plášti dosáhnout. I sami výrobci tuto skutečnost ve svých manuálech kamen s ovládáním na plášti často uvádí obvykle dovětkem typu "vhodná teplota k saunování je 60-80 °C". A není důvod chtít teplotu "nevhodnou".

Termostat je též umístěný v kamnech. Pro uživatele sauny to znamená dvojí: aby mohl saunu zapnout, musí do sauny vejít a saunu zapnout knoflíkem na kamnech, které jsou často obehnány bezpečnostní ohrádkou, a tudíž přístup k nim není nejjednodušší. Zcela nejhorším zásahem v tomto ohledu je sepnutí teplotní pojistky, jež musí být uživatelem navrácena do původního stavu, aby kamna byla nadále schopna provozu. Teplotní pojistka na kamnech bývá zpravidla umístěna zespodu kamen, a není k ní tudíž komfortní přístup. Zadruhé, během saunování uživatel uslyší v sauně opakované cvakání termostatu, a to jak kamna spíná a vypíná, podle toho, jak dosahovaná teplota v sauně (rozumějte v kamnech, kde teplotní čidlo teplotu měří) osciluje kolem teploty nastavené.

Nespornou výhodou kamen s ovládáním na plášti jsou jejich nižší pořizovací náklady a snadnější montáž.

Kamna ovládaná externí regulací

Oproti předchozímu modelu fungování jsou zmíněné náležitosti v tomto případě přesně naopak. V kamnech jsou umístěna pouze topná tělesa - spirály. Všechna technologie je umístěna mimo kamna. Regulace a termostat dokonce mimo saunu. Pro zapnutí sauny tedy nemusíte vcházet přímo do sauny a během saunování neuslyšíte cvakání spínání stykačů. Navíc externí regulace kamen slouží jako ovládací panel pro celou saunu. Umožňuje ovládání dalších obvodů jako osvětlení, ozvučení, aromaterapie či další přídavné výstupy v podobě infrazářičů. Záleží na modelu. Odpadá tedy nutnost přivádění dalších samostatně jištěných kabelů.

Teplotní čidlo s pojistkou přehřátí se umisťuje přímo do prostoru sauny. Měří tedy skutečnou teplotu sauny, nikoliv teplotu uvnitř kamen. A pokud je sauna větších rozměrů či nepravidelného tvaru, umisťuje se do sauny i druhé teplotní čidlo, aby byla teplota měřena rovnoměrně.

A pro milovníky technologického pokroku, či jen komfortu obecně, je tu ještě jedna dostupná vychytávka navíc - ovládání sauny chytrým telefonem přes aplikaci pomocí WiFi.