Venkovní infrasauna

17.09.2022

V posledních letech se stále častěji potkáváme s poptávkou po domácích "venkovních infrasaunách". Chtěli bychom se proto s Vámi v následujících pár myšlenkách podělit o náhled do praxe a pokusit se vysvětlit toto ne zcela šťastné spojení.

Ať už se trend infrasaun v posledních dekádách více či méně dostal do popředí díky lifestylovým magazínům či jiným médiím, zaobírajícími se zdravým životním stylem a protěžujícími tento typ saun nad jinými, nelze dnes infrasaunám upřít jejich oblibu napříč celým spektrem uživatelů saun. Pro lidi, kteří saunám pravidelně neholdují, anebo by saunování chtěli teprve opatrně okusit, bývá infrasauna jejich první volba, či již dopředu jejich jasný favorit. A to právě kvůli nižší teplotě vzduchu, které infrasauny dosahují. Často lidé při diskuzi o výběru typu sauny vyzdvihují potíže s dýcháním ve vysokých teplotách a suchém vzduchu, a tudíž proto preferují infrasauny. V tom spočívá jejich doména.

Narozdíl od pravé, suché, finské sauny, jejíž úkolem je pomocí rozpálených kamen vyhřát vzduch na co nejvyšší teplotu tak, aby přehřála i lidský organismus a narušila jeho schopnost udržovat konstatní tělesnou teplotu, infrasauna sleduje zcela jiný cíl. Primárním úkolem infrasauny je pomocí infrazářičů vyzařovat teplo na přímo povrch pokožky. Přeneseně a zjednodušeně řečeno "nasvítit co největší plochu těla" a uživatele sauny ohřát, nikoliv přehřát, jako je tomu v sauně finské. Při tomto nahřívání ("nasvěcování"), pokožky se mimoděk ohřívá i infrasauna samotná a objem vzduchu v ní. Výsledná teplota v infrasauně však nikdy nepřekračuje vyšší teploty než doporučených 40-50 °C (narozdíl od suché, finské sauny v které se doporučená teplota pohybuje kolem 80-90 °C).

V druhém odstavci si vychválíme sauny ve venkovním provedení. Jednak v nich můžeme spatřovat především logický postup v případě, kdy v domě/v bytě nezbývá dostatek prostoru na saunu vnitřní. A jednak v nich spatřujeme jednoduše zábavu! Ať už to jsou jen drobnosti jako roztopit saunu v sychravém počasí studených podzimních a zimních měsíců, těšit se ze sálavého tepla kamen, v případě kamen na dřevo si dokonce užívat plápolající plameny a světlo z nich vycházející a praskání dřeva, a po saunování, pokud se poštěstí, skočit do sněhu, anebo se ochladit třeba v koupací kádi, či jen posedět venku, chladit se a přemýšlet. Úžasné večery.

A ve třetím odstavci spojíme výsledné poznatky z obou předchozích. Bohužel závěr z druhého si neužijete při saunování se ve venkovní infrasauně. Je tomu tak právě kvůli rozdílnému přístupu obou typů saun k docílení svého efektu. V rozdílných teplotách, které obě sauny dosahují. Infrasauna Vás nikdy nepřehřeje natolik, protože to ani nemá být jejím účinkem, abyste se mohli bez rozmýšlení schladit skokem do vody, sněhu, kádě. Ba ani to posezení venku na terase nebude moc příjemné, jednoduše Vám na to bude zima. Infrasauny se totiž zpravidla neizolují, jednak vzhledem k její podstatě doposud zmiňované a jednak kvůli dodržení instalačních podmínek technologií - infrazářičů.

Pro oba typy saun - infrasaun i finských saun, jsme všema deseti! Každá z nich však sleduje jiný cíl a každá se hodí k jiným účelům. Infrasauny do exteriérů však z jejich smyslu doporučit nemůžeme.