HARVIA - Novinky, divivendy

21.10.2022

Harvia je jednou z předních společností působících na celosvětovém trhu saun a lázní, měřeno podle tržeb. Značky a produktové portfolio společnosti Harvia jsou na trhu dobře známé a komplexní produktové portfolio společnosti se snaží vyhovět potřebám mezinárodního trhu saun a lázní soukromých i profesionálních zákazníků.

Tržby Harvia dosáhly v roce 2021 výše 179,1 milionu EUR, z čehož 79 % pocházelo ze zemí mimo Finsko. Harvia Group zaměstnává více než 800 odborníků ve Finsku, Číně a Hong Kongu, Rumunsku, Rakousku, Spojených státech, Německu, Estonsku a Rusku. Společnost sídlí v Muurame ve Finsku, v sousedství svého největšího závodu na výrobu saun a komponentů do sauny.

Představenstvo Harvia Plc v pátek 14.10.2022, rozhodlo o rozhodném datu a výplatním termínu druhé splátky dividendy za finanční rok 2021, 0,30 EUR na akcii, na základě rozhodnutí řádné valné hromady. 

Řádná valná hromada společnosti Harvia PLC se konala dne 7. dubna 2022 a rozhodla, že 0,60 EUR na akcii bude vyplaceno jako dividenda ve dvou splátkách za finanční rok 2021. První splátka dividendy, 0,30 EUR na akcii, byla vyplacena 20. dubna 2022 splátka dividendy ve výši 0,30 EUR na akcii byla rozhodnuta o výplatě v říjnu 2022.

Podle rozhodnutí představenstva bude dividenda ve výši 0,30 EUR na akcii vyplacena akcionáři registrovanému v rejstříku akcionářů společnosti vedeném společností Euroclear Finland Ltd k rozhodnému dni pro dividendu 18. října 2022 zaplaceno 25.10.2022.

Toto uvážení by mělo býti bráno v kontextu zpráv posledních dní, kdy Harvia oznámila nutnost provedení změn v reakci na probíhající konflikt v Evropě a s ním spojenou panující nejistotou ohledně jeho budoucího vývoje.

Jen pár dní zpátky, a sice 11.10.2022, se Harvia rozhodla zahájit jednání o změně v souladu s finským zákonem o spolupráci. Důvodem pro jednání o změně jsou ruské válečné operace na Ukrajině, náročná finanční situace v Evropě a tlak na ceny energií a jejich dopad na chování spotřebitelů. V kombinaci s rostoucí všeobecnou nejistotou považuje Harvia za nutné upravit výrobní kapacitu společnosti a další personální zdroje.

Podle odhadu společnosti Harvia by potřeba snížení počtu zaměstnanců ve společnosti Harvia Finland Oy činila přibližně 20 osob za rok. Jednání o změně se týkají přibližně 210 osob ve Finsku.

Přečtěte si více na: https://harviagroup.com/

Zdroj: HARVIA newsletter 14.10.2022

https://harviagroup.com/investor-relations/news-and-releases/